Στις 31/12/17 το μόνιμο προσωπικό του οργανισμού Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος Μονοπρόσωπη Α.Ε. αριθμούσε 41 άτομα. Πρόκειται για μια ομάδα νέων ανθρώπων, υψηλής κατάρτισης, καθώς και μεγάλης και έντονα διαφοροποιημένης επαγγελματικής εμπειρίας στον ιδιωτικό τομέα και σε μη κυβερνητικούς οργανισμούς, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

56% του προσωπικού είναι γυναίκες

Ο μέσος όρος ηλικίας του προσωπικού είναι 37 ετών

73% του προσωπικού διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ή διδακτορικό

Μετά την παράδοση του ΚΠΙΣΝ στην Ελληνική Πολιτεία στις 28/02/17, εξελέγη το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του οργανισμού. Τα μέλη ορίστηκαν από το Ελληνικό Δημόσιο, βάσει του ιδρυτικού νόμου της ΚΠΙΣΝ Μονοπρόσωπη Α.Ε.

Δείτε εδώ τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΠΙΣΝ Μονοπρόσωπη Α.Ε

Επιπλέον, χάρη στην αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του για την Επανεκκίνηση & Ενίσχυση των Νέων, παρέχει σε νέους και νέες από 18 έως 35 ετών την ευκαιρία εξάμηνης αμειβόμενης πρακτικής άσκησης.