Φωτογραφία από το μάθημα πρώτων βοηθειών του ΚΠΙΣΝ

Ένα εργαστήριο όπου προσφέρεται μη πιστοποιημένη εκπαίδευση στην αντιμετώπιση θυμάτων ανακοπής, στην αναγνώριση και χρήση αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή, καθώς και στην αντιμετώπιση θυμάτων πνιγμού και πνιγμονής. Ακολουθεί πρακτική εξάσκηση σε ειδικά προπλάσματα.

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Αναγέννηση & Πρόοδος

 

Τετάρτη 15/01
17.30-19.00
19.00-20.30

Για ενήλικες
Έως 20 συμμετοχές
Ελεύθερη είσοδος με σειρά προτεραιότητας

Δείτε ακόμα