Φωτογραφία από τη δραστηριότητα Qigong

Το Qigong (προφέρεται τσι κονγκ) είναι μια αρχαία κινέζικη πρακτική άσκησης που απευθύ- νεται σε όλα τα άτομα ανεξαρ- τήτως φυσικής κατάστασης. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο ειδικά για άτομα άνω των 50 ετών. Συνδυάζει ήπιες, αργές, επαναλαμβανό- μενες κινήσεις, με κιναισθητική συγκέντρωση, διαλογισμό και έλεγχο της αναπνοής.

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Αναγέννηση & Πρόοδος
 

Τετάρτη 02, 09, 16, 23, 30/10
Πέμπτη 03, 10, 17, 24, 31/10
18.00-19.15

Για ηλικίες 50+

Ελεύθερη είσοδος
Έως 30 συμμετοχές με σειρά προτεραιότητας

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, παρακαλούμε να βρίσκεστε στον χώρο διεξαγωγής της δραστηριότητας 30’ νωρίτερα

Δείτε ακόμα