Φωτογραφία από τη δραστηριότητα βασικό μάθημα mat pilates
17 February 2020

Cancellation: Mat Pilates - Beginners

Φωτογραφία με άτομα να ασκούνται
17 February 2020

Cancellation: Yoga in the Park

Φωτογραφία από τη δραστηριότητα Cross Training
17 February 2020

Cancellation: Cross Training

Φωτογραφία με άτομα να κάνουν tai chi
17 February 2020

Cancellation: Tai Chi - Beginners

Φωτογραφία με άτομα να κάνουν tai chi
17 February 2020

Cancellation: Tai Chi - Beginners

Φωτογραφία με άτομα να ασκούνται
17 February 2020

Cancellation: Fitness for everyone

Εικαστικό Bauhaus
04 February 2020

Bauhaus Workshop for adults: Experience the Bauhaus stage

Εικαστικό για τη Μαθητική Ημερίδα
04 February 2020

Student Day Conference: Inspiring Young Women in Science

Φωτογραφία που απεικονίζει βασικό μάθημα tai chi
04 February 2020

Tai Chi - Beginners

Φωτογραφία που απεικονίζει bauhaus αρχιτεκτονική
03 February 2020

Bauhaus at 100: The teachings of Bauhaus and the management of architectural heritage (Cancellation)

Εικαστικό με τρομπέτα
31 January 2020

A journey towards the big carnival dance: Drama and Music Games at the SNFCC

Pages