Εικαστικό για το εργαστήριο Bauhaus για οικογένειες
20 December 2019

Bauhaus Workshop for Adults: Back to the Studio

Εικαστικό για το εργαστήριο Bauhaus για οικογένειες
20 December 2019

Bauhaus Workshop for Families: Bauhaus Things – Material Exercises

Εικαστικό του Γιάννη Ψυχοπαίδη
20 December 2019

Step by Step in Art: Sensory Play Lab

Εικαστικό του Γιάννη Ψυχοπαίδη
20 December 2019

We Create Art All Together: Portraits of Poets

Εικαστικό του Γ. Ψυχοπαίδη
20 December 2019

Andreas Embiricos: Paths of Writing – From Automatism to Utopia

Εικαστικό του Γ. Ψυχοπαίδη
20 December 2019

Andreas Embiricos: Paths of Writing – From Automatism to Utopia

Εικαστικό του Γιάννη Ψυχοπαίδη
20 December 2019

The Art of Portraiture (Retrospective)

Εικαστικό του Γιάννη Ψυχοπαίδη
20 December 2019

POETICAL WORKS: Engraving Lab - Inspired by Kiki Dimoula

Εικαστικό για το Πρόγραμμα δια βίου μάθησης Αεί Διδασκόμενοι
20 December 2019

Lifelong Learning: A Sustainable Planet

Εικαστικό για το Πρόγραμμα δια βίου μάθησης Αεί Διδασκόμενοι
20 December 2019

Lifelong Learning: The climate is changing

Pages