Δημιουργικό για τη δραστηριότητα Χριστουγεννιάτικος Κύκλος Κρουστών για Οικογένειες
20 November 2019

Christmas Percussion Circle for Families

Εικαστικό για τη χριστουγεννιάτικη δραστηριότητα του ΚΠΙΣΝ, Το Ημερολόγιο του άι Βασίλη
20 November 2019

Santa Claus’s Calendar

Δημιουργικό για τις Χριστουγεννιάτικες Οικογενειακές Περιπέτειες
20 November 2019

Christmas Family Missions

Εικαστικό για τη χριστουγεννιάτικη δραστηριότητα Ebru Kids
20 November 2019

Ebru Kids: Christmas Snapboxes

Εικαστικό του Γιάννη Ψυχοπαίδη
20 November 2019

The Art of Portraiture (3rd cycle)

Εικαστικό για τον αγώνα τρεξίματος SNF Run
20 November 2019

SNF RUN: 2020 FIRST RUN

Εικαστικό για τον αγώνα τρεξίματος SNF Run
20 November 2019

SNF RUN: 2020 FIRST RUN

Δημιουργικό για τη δραστηριότητα Xmas Walker Race
19 November 2019

Xmas Walker Race

Εικαστικό του Γ.Ψυχοπαίδη
19 November 2019

We Create Art All Together: Painting goes out into space

Pages