Φωτογραφία από τη δραστηριότητα Mat Pilates για προχωρημένους
18 July 2019

Mat Pilates - Advanced

Φωτογραφία από το βασικό μάθημα Mat Pilates
18 July 2019

Mat Pilates - Beginners

Φωτογραφία από Αθλητική Δραστηριότητα
18 July 2019

Fitness for everyone

Φωτογραφία από το εργαστήριο Μαθήματα Υπολογιστών
18 July 2019

Computer Courses for persons aged 65+

Φωτογραφία του συγκροτήματος Orquesta Akokán
15 July 2019

Parklife: Orquesta Akokán

Φωτογραφία του συγκροτήματος Orquesta Akokán
15 July 2019

Parklife: Orquesta Akokán

Φωτογραφία από ξεναγήσεις στο κτίριο του ΚΠΙΣΝ
02 July 2019

Guided Tours at the SNFCC

Εικαστικό από το Cirko Cachivache
02 July 2019

Cirko Cachivache: Walking on a Tiger's Tail - New shows!

Φωτογραφία από ξεναγήσεις στο κτίριο του ΚΠΙΣΝ
25 June 2019

Guided Tours at the SNFCC

Pages