Φωτογραφία από τη δραστηριότητα Safe Water Sports
06 August 2019

Swim Safely with Safe Water Sports

Φωτογραφία που απεικονίζει άτομα μέσα στην Αίθουσα Υπολογιστών
06 August 2019

Computer Courses for persons aged 65+

Φωτογραφία από τη δραστηριότητα E-Bikes
06 August 2019

E-bikes: Test The Future

Φωτογραφία από τη δραστηριότητα Roller Skates για παιδιά
06 August 2019

Roller Skates for kids

Φωτογραφία από τη δραστηριότητα Roller Skates
06 August 2019

Roller Skates for adults

Φωτογραφία από άτομα που χορεύουν Αφροβραζιλιάνικο Χορό
06 August 2019

Afro-Brazilian Dance

Φωτογραφία από το Hoop Jam - Hoop It! - Sunny Diz
06 August 2019

Hoop Jam at the Stavros Niarchos Park

Φωτογραφία από αγώνα handball
06 August 2019

Introduction to Handball

Pages