Φωτογραφία από το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος
05 August 2019

Guided Tours at the Stavros Niarchos Park

Εικαστικό για την εκδήλωση "Διάλογοι", του ΙΣΝ
24 July 2019

DIALOGUES: Staying up late in Athens - Live-streaming at the SNFCC

Εικαστικό για την εκδήλωση "Διάλογοι", του ΙΣΝ
24 July 2019

DIALOGUES: Staying up late in Athens - Live-streaming at the SNFCC

Φωτογραφία από το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος
24 July 2019

Guided Tours at the Stavros Niarchos Park

Φωτογραφία από ξενάγηση στο ΚΠΙΣΝ
24 July 2019

Guided Tours at the SNFCC

Φωτογραφία από την ταινία Τι απέγινε η Μπέιμπι Τζέιν, του 1962
23 July 2019

Park Your Cinema: Whatever Happened to Baby Jane? (1962)

Φωτογραφία από την ταινία Τι απέγινε η Μπέιμπι Τζέιν, του 1962
23 July 2019

Park Your Cinema: Whatever Happened to Baby Jane? (1962)

Φωτογραφία από την ταινία Chinatown, του 1974
23 July 2019

Park Your Cinema: Chinatown (1974)

Φωτογραφία από την ταινία Chinatown, του 1974
23 July 2019

Park Your Cinema: Chinatown (1974)

Φωτογραφία από την ταινία Θέλμα & Λουίζ, του 1991
23 July 2019

Park Your Cinema: Thelma & Louise (1991)

Φωτογραφία από την ταινία Θέλμα & Λουίζ, του 1991
23 July 2019

Park Your Cinema: Thelma & Louise (1991)

Pages