Φωτογραφία από το παρτέρι
31 January 2020

Gardening for families

Εικαστικό για το Εργαστήρι: Σαν στη σκηνή του Bauhaus
31 January 2020

Bauhaus Workshop for families: Experience the Bauhaus stage

Εικαστικό για το Εργαστήρι: Στο μυαλό του Πικάσο
30 January 2020

In Picasso’s Mind: Live cinema shows and art workshops for children

Εικαστικό για το εργαστήρι ο Αρλεκίνος και το κορίτσι
30 January 2020

Harlequin and the Girl: Drama and Music Games at the SNFCC

Εικαστικό για το Εργαστήρι: Μορφές μέσα από τις γραμμές
30 January 2020

Figures through Lines: The Blue Period

Εικαστικό για το Εργαστήρι Βήμα - βήμα στην τέχνη
30 January 2020

Step by Step in Art: Sensory Play Lab

GNO Learning and Participation Activities: Gamelan Orchestra - Εικόνα
30 January 2020

GNO Learning and Participation Activities: Gamelan Orchestra

Φωτογραφία από την διαπολιτισμική χορωδία της ΕΛΣ
30 January 2020

GNO Learning and Participation Activities: Intercultural Choir

Φωοτγραφία από τη δραστηριότητα co-operative
29 January 2020

GNO Learning and Participation Activities: Co-OPERAtive

Φωτογραφία από τη δραστηριότητα connecting body
29 January 2020

GNO Learning and Participation Activities: Connecting Body

Φωτογραφία από τη συναυλία της διαπολιτισμικής ορχήστρας
29 January 2020

Intercultural Orchestra

Pages