Εικαστικό για την εκδήλωση του ΚΠΙΣΝ ΔΙΑΛΟΓΟΙ
07 January 2020

DIALOGUES: Live-Streaming at the SNFCC

Φωτογραφία από τη δράση Co-OPERAtive
24 December 2019

GNO Learning and Participation Activities: Co-OPERAtive

Φωτογραφία από τη δράση Connecting Body
24 December 2019

GNO Learning and Participation Activities: Connecting Body

Φωτογραφία με μαθήματα υπολογιστών
24 December 2019

Computer Courses for persons aged 65+

Φωτογραφία με μαθήματα ποδηλάτου
24 December 2019

Cycling classes for children and adults

Φωτογραφία που απεικονίζει δρατηριότητες κηπουρικής
23 December 2019

Gardening for Families

Φωτογραφία που απεικονίζει δρατηριότητες κηπουρικής
23 December 2019

Spring Bulbs: From nature to our garden or balconies

Φωτογραφία για τη διάλεξη της Ines Weizman
20 December 2019

Dust & Data: Traces of the Bauhaus across 100 Years

Εικαστικό για το εργαστήριο Bauhaus για οικογένειες
20 December 2019

Bauhaus Workshop for Adults: Back to the Studio

Εικαστικό για το εργαστήριο Bauhaus για οικογένειες
20 December 2019

Bauhaus Workshop for Families: Bauhaus Things – Material Exercises

Pages