Φωτογραφία που απεικονίζει ανθρώπους να τρέχουν
18 December 2019

SNFCC Running Team

Φωτογραφία από τη δραστηριότητα Tai Chi προχωρημένο μάθημα
18 December 2019

Tai Chi - Advanced

Φωτογραφία από τη δραστηριότητα Tai Chi βασικό μάθημα
18 December 2019

Tai Chi - Beginners

Φωτογραφία από το μάθημα πρώτων βοηθειών του ΚΠΙΣΝ
18 December 2019

First-Aid Course

Φωτογραφία από τη δραστηριότητα Tai Chi βασικό μάθημα
18 December 2019

Tai Chi - Beginners

Φωτογραφία που απεικονίζει ανθρώπους να κάνουν mat pilates
18 December 2019

Mat Pilates - Advanced

Φωτογραφία που απεικονίζει ανθρώπους να κάνουν mat pilates
18 December 2019

Mat Pilates - Beginners

Φωτογραφία για τη δραστηριότητα Άσκηση Μνήμης
18 December 2019

Fitness and Memory

Pages