Συναυλία Κιθάρα Express - Εικόνα

Tours

Friday 01/09, 18:00
Agora

Short tour of the SNFCC (15')

EMST - Iannis Xenakis | Exclusive Members tour by Katerina Gregos - Εικόνα

Tours

Thursday 28/09, 18:00

EMST - Iannis Xenakis | Exclusive Members tour by Katerina Gregos

Yoga in the Park - Εικόνα

Tours

SNFCC Lobby

Guided Tours at the Stavros Niarchos Foundation Cultural Center

Multi-sensory Guided Tour of the SNFCC and Stavros Niarchos Park for visually impaired visitors and escorts - Εικόνα

Tours

Saturday 30/09, 12:00
Visitors Center

Multi-sensory Guided Tour of the SNFCC and Stavros Niarchos Park for visually impaired visitors and escorts

Συναυλία Κιθάρα Express - Εικόνα

Tours

Sunday 01/10, 10:00
Agora

Short tour of the SNFCC (15')

Φωτογραφία από το κτίριο του ΚΠΙΣΝ και το κανάλι σε πρωινή ώρα με ήλιο

Tours

Sunday 01/10, 12:00
SNFCC Lobby

SNFCC: A space open to all

Yoga in the Park - Εικόνα

Tours

Wednesday 04/10, 10:30

Guided Tours at the Stavros Niarchos Foundation Cultural Center

Συναυλία Κιθάρα Express - Εικόνα

Tours

Wednesday 01/11, 18:00
Agora

Short tour of the SNFCC (15')