ΚΠΙΣΝ 2006-2016: Καταγράφοντας Στιγμές της Κατασκευής - Εικόνα

Exhibitions

Friday 22/07, 09:00
NLG Book Castle

SNFCC 2006-2016: The Construction Minutes

Theodore Nikolaou, Wish Peace in Mind - Εικόνα

Exhibitions

Friday 17/06, 10:00
4th Floor Atrium NLG

Theodore Nikolaou, Wish Peace in Mind

Mythologies | New terrains - Εικόνα

Exhibitions

Monday 18/07, 10:00
Dome

Mythologies | New terrains

Reuters News Agency Photographers’ Exhibition: “Nature and the Environment” - Εικόνα

Exhibitions

Thursday 01/09, 06:00

Reuters News Agency Photographers’ Exhibition: “Nature and the Environment”