Φωτογραφία από την διαπολιτισμική χορωδία της ΕΛΣ

For more information please visit the website of the Greek National Opera.

See also

Thursday 13/02, 20:00

The Era of Melissanthi, Manos Hadjidakis

More

Monday 03/02, 17:00

GNO Learning and Participation Activities: Connecting Body

More

Monday 03/02, 17:00

GNO Learning and Participation Activities: Co-OPERAtive

More