Φωτογραφία απο βόλτα με κανό στο κανάλι του ΚΠΙΣΝ

Free admission on a first-come, first-served basis

For more information please visit the website of the Summer Nostos Festival here.

 

 

 

See also

23/06, 24/06, 25/06, 26/06, 27/06, 28/06, 29/06, 30/06

Interactive Wall

More

23/06, 24/06, 25/06, 26/06, 27/06, 28/06, 29/06, 30/06

Climbing Wall

More

23/06, 24/06, 25/06, 26/06, 27/06, 28/06, 29/06

We all play here

More