Φωτογραφία από την Υποδοχή της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος (ΕΒΕ)
11 March 2020

The National Library of Greece, according to the Δ1α/ΓΠοικ 18149 (ΦΕΚ855/Β/13-3-2020) Act, is suspending all operations due to public health considerations, enforcing precautionary measures, until further notice. Administrative and financial services will continue to operate with minimum personnel.

Τhe return date of checked out items is extended until NLG resumes its operation.

You can remotely access the following services:

• Our ISBN-ISSN-ISMN assign number services 

• Our E-Reading Room

• Our Digital Collection Platform

• Our Electronic Sources

• Digitized Newspapers.

See also

13 March 2020

Suspension of all SNFCC events and activities

More