Φωτογραφία που απεικονίζει τη δραστηριότητα football skills

Αθλητισμός & Ευεξία

Δευτέρα 03/10, 17:00
Υπαίθριος Χώρος Αθλοπαιδιών

Football Skills

Mini Volley - Εικόνα

Αθλητισμός & Ευεξία

Τρίτη 04/10, 17:00
Υπαίθριος Χώρος Αθλοπαιδιών

Mini Volley

Mini Basket - Εικόνα

Αθλητισμός & Ευεξία

Τρίτη 04/10, 19:00
Υπαίθριος Χώρος Αθλοπαιδιών

Mini Basket

Sports for everyone - Εικόνα

Αθλητισμός & Ευεξία

Σάββατο 01/10, 11:00
Υπαίθριος Χώρος Αθλοπαιδιών

Αθλητισμός για όλους

Mini Tennis - Εικόνα

Αθλητισμός & Ευεξία

Σάββατο 01/10, 16:00
Υπαίθριος Χώρος Αθλοπαιδιών

Mini Tennis

Mini Volley - Εικόνα

Αθλητισμός & Ευεξία

Τρίτη 01/11, 17:00
Υπαίθριος Χώρος Αθλοπαιδιών

Mini Volley

Mini Basket - Εικόνα

Αθλητισμός & Ευεξία

Τρίτη 01/11, 19:00
Υπαίθριος Χώρος Αθλοπαιδιών

Mini Basket

Φωτογραφία που απεικονίζει τη δραστηριότητα football skills

Αθλητισμός & Ευεξία

Τετάρτη 02/11, 17:00
Υπαίθριος Χώρος Αθλοπαιδιών

Football Skills

Sports for everyone - Εικόνα

Αθλητισμός & Ευεξία

Σάββατο 05/11, 11:00
Υπαίθριος Χώρος Αθλοπαιδιών

Αθλητισμός για όλους

Σελίδες