Δημιουργικό για το Θεατρικό Αναλόγιο του ΚΠΙΣΝ, Παραβάσεις
20 December 2019

Parabases: Elfriede Jelinek - The Piano Teacher

Εικαστικό για τις Παραβάσεις
20 December 2019

Parabases: Elfriede Jelinek - The Piano Teacher

Δημιουργικό για τη συναυλία του Μπάμπης Παπαδόπουλος Ακούστικ Σετ
19 December 2019

Jazz Chronicles: Babis Papadopoulos-Acoustic Set

Δημιουργικό για τη συναυλία του Μπάμπης Παπαδόπουλος Ακούστικ Σετ
19 December 2019

Jazz Chronicles: Babis Papadopoulos-Acoustic Set

Δημιουργικό για τη συναυλία των Spiral Trio
19 December 2019

Jazz Chronicles: Spiral Trio

Δημιουργικό για τη συναυλία των Spiral Trio
19 December 2019

Jazz Chronicles: Spiral Trio

Εικαστικό για την εκδήλωση της Καμεράτα στο ΚΠΙΣΝ
17 December 2019

A festive concert for all ages by the musicians of Camerata - The Friends of Music Orchestra

Εικαστικό για την εκδήλωση της Καμεράτα στο ΚΠΙΣΝ
16 December 2019

A festive concert for all ages by the musicians of Camerata - The Friends of Music Orchestra

Parabases: Virginia Woolf - The Waves - Εικόνα
19 November 2019

Parabases: Virginia Woolf - The Waves

Δημιουργικό για την εκδήλωση Disco Kidz
19 November 2019

Athens Disco Kidz: Let’s Glow!

Δημιουργικό για την εκδήλωση Disco Kidz
18 November 2019

Athens Disco Kidz: Let’s Glow!

Pages