Φωτογραφία απο παιδιά που παίζουν σε Interactive Wall

Free entry via online pre-registration

For more information please visit the website of the Summer Nostos Festival here.

See also

23/06, 24/06, 25/06, 26/06, 27/06, 28/06, 29/06, 30/06

Circus Workshops

More

23/06, 24/06, 25/06, 26/06, 27/06, 28/06

Circus Outdoors

More

23/06, 24/06, 25/06, 26/06, 27/06, 28/06, 29/06

We all play here

More