Φωτογραφία από παιδιά που παίζουν ποδόσφαιρο σε ειδικά διαμορφωμένο γήπεδο του ΚΠΙΣΝ

*We would like to inform you that the activity Street Soccer 5x5, scheduled for 16/06, has been cancelled.

 

Football match events suitable for schoolage children (6–13) in five-member teams.

Design-Implementation: Regeneration & Progress

 

Sunday 02, 09, 16/06
Thursday 06, 13/06
18.00-21.00

For children 6-13 years old

ages 6-7: 18.00-18.30
ages 6-7: 18.30-19.00
ages 8-10: 19.00-19.30
ages 8-10: 19.30-20.00
ages 11-13: 20.00-20.30
ages 11-13: 20.30-21.00

Up to 10 children per 30' session
Free admission on a first come, first served basis

See also

01/06, 08/06, 15/06

Sports Games

More

01/06, 07/06, 08/06, 14/06, 15/06

Mini Tennis

More

03/06, 04/06, 05/06, 10/06, 11/06, 12/06

Team Playing (Football Skills)

More