Εικαστικό για το Πρόγραμμα δια βίου μάθησης Αεί Διδασκόμενοι
20 Δεκεμβρίου 2019

Αεί Διδασκόμενοι: Πειραματίζομαι και εκδίδω το δικό μου artbook

Εικαστικό για το Πρόγραμμα δια βίου μάθησης Αεί Διδασκόμενοι
20 Δεκεμβρίου 2019

Αεί Διδασκόμενοι: Πειραματίζομαι και συνθέτω με αφορμή το Hip Hop

Φωτογραφία από έργο του Γιάννη Ψυχοπαίδη
20 Δεκεμβρίου 2019

Γιάννης Ψυχοπαίδης: ΠΟΙΗΤΙΚΑ - Η ζωγραφική συναντάει την ποίηση

Σελίδες