1. Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος - Ανακοίνωση Έναρξης Διαγωνιστικής Διαδικασίας για τους Χώρους Εστίασης | Καλλιθέα Αττικής, 11.1.2022

Ενόψει της επερχόμενης λήξης των συμβάσεων με τους υφιστάμενους συνεργάτες μας για τη λειτουργία των χώρων εστίασης του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ): Agora Bistro, Canal Café, Park Kiosk & Park Canteens και Pharos Café, είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας απευθύνουμε πρόσκληση συμμετοχής για την επιλογή των νέων, πλέον κατάλληλων συνεργατών που θα αναλάβουν τη μελλοντική λειτουργία των χώρων αυτών.   

Πέντε χρόνια από την έναρξη λειτουργίας του, το ΚΠΙΣΝ συνεχίζει τη διαδρομή του ως δημόσιος χώρος ανοικτός σε όλο τον κόσμο, όπου κάθε άτομο έχει ελεύθερη πρόσβαση και συμμετοχή σε πλήθος πολιτιστικών, εκπαιδευτικών, αθλητικών, ψυχαγωγικών και περιβαλλοντικών δράσεων και εκδηλώσεων. Στο πλαίσιο αυτό, προσφέρουμε τη μοναδική ευκαιρία σε εσάς να συμβάλετε στην προσφορά ποιοτικών υπηρεσιών εστίασης, ξεχωριστού χαρακτήρα, που θα συνάδουν με την ταυτότητα του ΚΠΙΣΝ ως ενός αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού τοπόσημου διεθνούς εμβέλειας. Επομένως, αναζητούμε συνεργάτες, οι οποίοι θα δύνανται να προσφέρουν μια άριστη εμπειρία εστίασης, καλύπτοντας τις προτιμήσεις των ποικίλλων ομάδων επισκεπτών στους επιμέρους χώρους του ΚΠΙΣΝ.   

Εφόσον σας ενδιαφέρει να συμμετάσχετε στη διαδικασία αυτή, εδώ μπορείτε να βρείτε τη Δήλωση - Σύμφωνο Εμπιστευτικότητας, την οποία θα πρέπει να συμπληρώσετε με τα ζητούμενα στοιχεία, να την υπογράψετε νομίμως και να μας την επιστρέψετε σε ψηφιακό αντίγραφο (σκαναρισμένη) στην ηλεκτρονική διεύθυνση tender.fnb@snfcc.org μέχρι και τις 17 Ιανουαρίου 2022, ώρα Ελλάδος 17:00 (*) και ακολούθως, το πρωτότυπο έγγραφο, στην έδρα της Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος Μονοπρόσωπη Α.Ε., Λεωφόρος Συγγρού 364, 176 74 Καλλιθέα, υπόψιν της κας Νατάσσας Ζαχαριουδάκη. 

(*) Διευκρινίζεται ότι η ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. δέχεται την υποβολή Δήλωσης-Σύμφωνου Εμπιστευτικότητας ακόμη και μετά το πέρας της προτεινόμενης καταληκτικής ημερομηνίας, με στόχο τον επαρκή χρόνο προετοιμασίας των προτάσεων.

Όταν λάβουμε το ως άνω έγγραφο, θα σας αποστείλουμε με ηλεκτρονική αλληλογραφία το διαγωνιστικό υλικό που περιλαμβάνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (η «Πρόσκληση») καθώς και όλη την απαραίτητη πληροφόρηση προκειμένου να προετοιμάσετε την πρότασή σας. Στην Πρόσκληση μεταξύ άλλων, θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τις αξίες του ΚΠΙΣΝ, οι οποίες αποτελούν τα θεμέλια του οράματός του. Η επιδίωξή μας είναι να συνεργαστούμε με επιχειρήσεις και πρόσωπα που μοιράζονται το ίδιο όραμα.   

Στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας για τους χώρους εστίασης, η ΚΠΙΣΝ M.Α.Ε. συνεργάζεται με την Delta Lambda Hospitality Ltd Company, (“DL-H”), εταιρεία στρατηγικών συμβούλων με έδρα το Λονδίνο, η οποία ειδικεύεται στην παροχή συμβουλών για θέματα F&B σε επιχειρήσεις φιλοξενίας διεθνώς.   

Ημερομηνία υποβολής της πρότασης στην ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε.: Δευτέρα, 14 Μαρτίου 2022.   

Θα χαρούμε να ανταποκριθείτε στην πρόσκλησή μας και αναμένουμε να λάβουμε την πρότασή σας.

 

2. Διακήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού για την «προμήθεια Ηλεκτρικής Ενέργειας για τις εγκαταστάσεις της ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε.» | Καλλιθέα Αττικής, 31.12.2021

H «Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος Μονοπρόσωπη Α.Ε.» ανακοινώνει τη διενέργεια ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού για την «προμήθεια Ηλεκτρικής Ενέργειας για τις εγκαταστάσεις της ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε.» εκτιμώμενης ετήσιας ποσότητας 7.732.374,00 KWh για ένα (1) έτος, εκτιμώμενης αξίας 1.922.154,42 € άνευ ΦΠΑ για ένα έτος, με δυνατότητα μονομερούς παράτασης (από την ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε) για ένα (1) επιπλέον έτος και ίσης αξίας με την σύμβαση, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά με βάση την τιμή. H διαγωνιστική διαδικασία διενεργείται βάσει σχετικής διακήρυξης, η οποία είναι διαθέσιμη εδώ.

Οι Προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι την Δευτέρα, 31 Ιανουαρίου 2022 , στις 17:00 τοπική ώρα Ελλάδος. H ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ θα δέχεται δια της Δικηγορικής Εταιρείας «Ποταμίτης Βεκρής» (Ομήρου 11, Αθήνα) Προσφορές που θα υποβάλλονται εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα έως Παρασκευή) μόνον μεταξύ των ωρών 10:00-17:00 τοπική ώρα Ελλάδος.