Απασχόληση στο ΚΠΙΣΝ - Εικόνα

Ανοιχτές Προκηρύξεις

Υπεύθυνος/η Marketing & Επικοινωνίας / Marketing & Communication Manager (Events) 

Παλαιότερες προκηρύξεις

 

Έντυπο ενημέρωσης για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο υποβολής υποψηφιότητας.