Απασχόληση στο ΚΠΙΣΝ - Εικόνα

Υπεύθυνος/η Περιβάλλοντος Χώρου Πάρκου Σταύρος Νιάρχος
Stavros Niarhos Park Landscape Manager

Το Τμήμα Εγκαταστάσεων του ΚΠΙΣΝ είναι υπεύθυνο για την καλή λειτουργία, την προληπτική και επιδιορθωτική συντήρηση όλων των κτιριακών τεχνικών υποδομών αλλά και του περιβάλλοντος χώρου του ΚΠΙΣΝ. Παράλληλα υποστηρίζει όλα τα υπόλοιπα τμήματα και λειτουργίες του οργανισμού.

Το ΚΠΙΣΝ αναζητεί άτομο για να καλύψει τη θέση του/της Υπεύθυνου/ης Περιβάλλοντος Χώρου Πάρκου Σταύρος Νιάρχος, και θα αναφέρεται στον Υπεύθυνο Εγκαταστάσεων. Ο/Η ιδανικός/ή υποψήφιος/α θα αναλάβει υποχρεώσεις που σχετίζονται με τη διαχείριση του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος και θα επιβλέπει, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του/της, την υλοποίηση της σχετικής σύμβασης από την εταιρία συντήρησης του Πάρκου και θα διασφαλίζει την παροχή των συμφωνημένων υπηρεσιών.

Αναλυτική περιγραφή θέσης

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Πέμπτη 4 Απριλίου, 23.59

 

Παλαιότερες προκηρύξεις