Μονάδα Περιβάλλοντος - Εικόνα

Για την αποτελεσματικότερη περιβαλλοντική διαχείριση του ΚΠΙΣΝ έχει συσταθεί μία ειδική Μονάδα Περιβάλλοντος ενώ και το σύνολο των εργαζομένων της ΚΠΙΣΝ ΑΕ συμμετέχει ουσιαστικά στη διασφάλιση της βιωσιμότητας του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Την Μονάδα Περιβάλλοντος του ΚΠΙΣΝ αποτελούν οι:

  • Δημήτρης Πρωτοψάλτου, Γενικός Διευθυντής του Οργανισμού, εκπρόσωπος της Διοίκησης του Οργανισμού
  • Νικόλαος Πολεμικός, Διευθυντής Εγκαταστάσεων, Συντονιστής της Μονάδας Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
  • Γεώργιος Λιακέας, Υπεύθυνος Εγκαταστάσεων του Οργανισμού, Αναπληρωτής Συντονιστής της Μονάδας Περιβαλλοντικής Διαχείρισης