Φωτογραφία από την Υποδοχή της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος (ΕΒΕ)
11 Μαρτίου 2020

Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, κατόπιν της υπ. Αριθμ. Δ1α/ΓΠοικ 18149 (ΦΕΚ855/Β/13-3-2020) απόφασης, αναστέλλει τη λειτουργία της για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας μέχρι νεωτέρας. Οι διοικητικές και οικονομικές υπηρεσίες θα λειτουργούν μόνο με προσωπικό ασφαλείας.

Επίσης, παρατείνεται η ημερομηνία επιστροφής όλων των δανεισμένων τεκμηρίων έως την επανέναρξη λειτουργίας της ΕΒΕ.

Το κοινό δύναται να κάνει χρήση των κάτωθι υπηρεσιών, με απομακρυσμένη πρόσβαση:

• Των Υπηρεσιών απόδοσης αριθμών ISBN-ISSN-ISMN 

• Του Ηλεκτρονικού Αναγνωστηρίου 

• Της Πλατφόρμας Ψηφιακών Συλλογών 

• Των Ηλεκτρονικών Πηγών 

• Των ψηφιοποιημένων εφημερίδων 

 

 

Δείτε ακόμα

13 Μαρτίου 2020

Αναστολή εκδηλώσεων και δράσεων του ΚΠΙΣΝ

Περισσότερα